Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen utdyper hvordan NAF Camp benytter persondata som eventuelt samles inn når du benytter nettstedet nafcamp.no

Oversikt

  1. Hvilke data innsamles
  2. Hvordan innsamles data
  3. Hvordan data benyttes
  4. Hvordan data lagres